Den 22/10 på GRAND HOTELL:s Franska Vin & Gastronomdag besöker producenten mitt

bord, för att berätta om sina fantastiska EKO-viner, lite familjehistoria, samt

om sin produktion.

VARMT VÄLKOMNA

Bernhard_Reibel