Sommartrad

Vi gör ett litet sommar-uppehåll för att besöka Frankrike och kanske hitta

några trevliga Producenter.

Sista dagen för att beställa på Systembolagets Beställnings-sortiment är den 27/5.

Vi är åter den 12/6.

Då är ni välkomna med nya beställningar inför Midsommar.

   https://www.systembolaget.se/